Gebruiksvoorwerpen uit grootmoeders tijd maken bij Onstwedder Gaarv’n

Op ambachtelijke wijze gebruiksvoorwerpen uit grootmoeders tijd maken bij Onstwedder Gaarv’n.

Bezembinden

Bezembinden bij Onstwedder Gaarv'n.

Bundels berkenrijs worden aan een houten stok gebonden. Deze bezems werden met name gebruikt voor het vegen in de stal en op de deel bovendien zijn ze ideaal voor het vegen van sneeuw en het wegvegen van spinnenwebben.

 

Dorsvlegels maken

Nadat uit essen- of vruchtbomenhout een steel en klopper zijn gemaakt, moeten deze aan elkaar worden bevestigd zodat de klopper kan draaien. Dit gebeurt door middel van een zogeheten draaikop en hoedje. De klopper wordt aan de steel bevestigd met palinghuid.

 

Hout draaien

Gebruiksvoorwerpen maken uit grootmoeders tijd: hout draaien bij Onstwedder Gaarv'n.

Van populieren- of essenhout diverse gebruiksvoorwerpen en meubelonderdelen maken met eenvoudig handgereedschap.

 

Klompen maken

Gebruiksvoorwerpen maken uit grootmoeders tijd: klompen maken bij Onstwedder Gaarv'n.

Het bekende, typisch Nederlandse, houten schoeisel wordt met verschillende soorten handgereedschap handmatig gemaakt uit een uitgehold stuk wilgen- of iepenhout.

 

Koperslaan

Gebruiksvoorwerpen maken uit grootmoeders tijd: koperslaan bij Onstwedder Gaarv'n.

Met eenvoudig handgereedschap worden allerlei gebruiksvoorwerpen gemaakt van voorverwarmd koper.

 

Mallejan

Boomvervoer door middel van een ‘mallejan’ naar de houtzagerij.

 

Manden vlechten

Gebruiksvoorwerpen maken uit grootmoeders tijd: manden vlechten bij Onstwedder Gaarv'n.

Van wilgentenen worden allerlei soorten manden en korven gemaakt.

 

Netten knopen

Gebruiksvoorwerpen maken uit grootmoeders tijd: netten knopen bij Onstwedder Gaarv'n.

Met een knoopnaald worden netten gemaakt door middel van een speciale knooptechniek.

 

Stoelen matten

Gebruiksvoorwerpen maken uit grootmoeders tijd: stoelen matten bij Onstwedder Gaarv'n.

Met biezen of pitriet (kern van de rotanstengel) worden zittingen en rugleuningen voor met name oude stoelen en krukjes gemaakt of gerepareerd.

 

Strovlechten

Gebruiksvoorwerpen maken uit grootmoeders tijd: strovlechten bij Onstwedder Gaarv'n.

Van roggestro worden allerlei manden gevlochten, onder meer bijenkorven.

 

Touwslaan

Gebruiksvoorwerpen maken uit grootmoeders tijd: touwslaan bij Onstwedder Gaarv'n.

De touwslager draait dunne touwen in elkaar waardoor een stevige touw of kabel ontstaat

 

Veldsmeden

Gebruiksvoorwerpen maken uit grootmoeders tijd: smeden bij Onstwedder Gaarv'n.

Eenvoudige ijzeren voorwerpen maken met een smidsvuur met blaasbalg. Het ijzer wordt gesmeed als het gloeiend heet is.

 

Zeisscherpen

Een zeis of zicht scherp maken op een haarspit, een klein model aambeeld.

Midwinterhoorn maken

Midwinterhoorblazen is een eeuwenoude traditie  op het Oost-Nederlandse platteland van Westerwolde tot de Achterhoek. Dit gebeurt traditiooneel tussen de eerste zondag van de dvent en Driekoningen (6 januari). Dit licht gebogen instrument wordt ambachtelijk gemaakt van berken-, elzen of wilgenhout.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren