Vergadering met contactpersonen. Op dinsdag 31-03-2020 vindt de vergadering met de contactpersonen plaats om 20.00u in de ‘Ambachtshoeve’.